Felles arealplan for fjellområdet

Svar på henvendelse om behov for felles arealplan for fjellområdet

Det vises til henvendelse fra velforeningene i fjellet med flere, sendt kommunen 19.3.2018, vedrørende behov for felles arealplan for fjellområdet. Likelydende brev er sendt Lillehammer og Øyer kommuner, samt Oppland og Hedmark fylkeskommuner.

Ringsakerfjellet er et svært viktig område for kommunen, og det er en målsetting å ivareta den gode balansen mellom bruk og vern av fjellområdene. Som landets største hyttekommune, har Ringsaker et aktivt forhold til forvaltning av fjellområdene, og dette reguleres gjennom kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner.

Ved behandling av kommunal planstrategi i 2016 så en ikke behov for revisjon av kommunedelplan for fjellet. En konkluderte med at tematikken var grundig behandlet i den da nylig reviderte kommueplanens arealdel. Det er slik sett ikke lagt opp til noen ny arealplan for fjellet inneværende kommunestyreperiode.

Ringsaker kommune mener at behovet for en felles plan for fjellområdene bør vurderes i forbindelse med neste revisjon av kommuneplanens arealdel. Det er i planstrategien ikke lagt opp til revisjon av kommuneplanens arealdel inneværende kommunestyreperiode. Neste vurdering vil derfor være ved behandling av ny planstrategi i 2020.

Med hilsen
Jørn Strand

Alf Thomassen
strategisjef

Brevet i original lastes ned her.

Debattinnlegg;

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *