Felles arealplan i fjellområder i Ringsaker, Øyer og Lillehammer

Oppland fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune
Ringsaker kommune
Lillehammer kommune
Øyer kommune

Behov for felles arealplan for fjellområdet hvor Ringsaker, Øyer og Lillehammer kommuner grenser inn til hverandre.

Ved utarbeidelse av arealplaner i denne fjellregionen er det av flere foreninger og organisasjoner spilt inn nødvendigheten av å se på dette området under ett. Selv om kommunene ikke har stilt seg negative til det, er det så langt ikke satt i gang noe felles arbeide. Dette både skuffer og bekymrer oss.

Alle som bruker dette området, sommer som vinter, ser at utbyggingen har tatt seg kraftig opp de senere årene. Presset på uberørt natur er meget sterkt. Dette er en villet utvikling fra kommunenes side, og vi viser forståelse for at kommunene vil utnytte sine fantastiske fjellområder til glede for sine innbyggere og tilreisende.

Når det er sagt, skulle en tro at det skulle være like viktig, for ikke å si betydelig viktigere, at dette fjellområdet blir så skånsomt behandlet at det også vil være attraktivt for kommende generasjoner. Det er mange som spør seg om utbyggingen er i ferd med å komme ut av kontroll.

For brukere av fjellet er kommunegrensene selvfølgelig ikke av interesse. Slik burde det etter vår oppfatning også være for beslutningstakerne i kommunene. Vi innser imidlertid at dette er kun er av teoretisk interesse så lenge det ikke foreligger noen felles arealplan.

Vi ber vi om at det snarest blir tatt initiativ for utarbeidelse av en felles arealplan som vil kunne forplikte alle kommunene og fylkeskommunene. Vi for vår del klarer ikke å finne noen motforestillinger til at en slik plan utarbeides. Det sitter svært mye kompetanse hos hytteeiere og andre brukere av fjellet som ville kunne komme godt med i en slik utredning. Samtidig ber vi om at all storstilt utbygging blir stilt i bero til en slik felles arealplan foreligger.

Vi tviler ikke på at kommunen kjenner til innholdet i Meld. St 18 2015-2016, men velger å minne om følgende utdrag:

«Regjeringen mener det er svært viktig å ivareta større og sammenhengende friluftsområder i fjellet nær storbyene, både i et kort og langt perspektiv. Det er også viktig at kommunene unngår utbygging av viktige friluftsområder og definerer langsiktige utbyggingsgrenser for eksempel mot snaufjell. Videre oppfordrer Regjeringen fylkeskommuner med fjellområder med stort utbyggingspress til å utarbeide regionale planer som sikrer ivaretakelse av større naturområder for friluftsliv i fjellområdene.”

Vi er forventningsfulle til en positiv tilbakemelding.

Mars 2018

Med vennlig hilsen

Reinåsen Vel, v/ Roger Holmbakken
Lauvlia Hytteforening, v/ Amund Tangen
Melsjøen Vel, v/Anette Syverud
Høgfjelllia Vel, v/Stig Asplin
Sameiet Pellestova, v/ Hege Karlsen
Nordseter Vel, v/ Gerd Slinning
Nordseter Fjellgrend Hytteforening, v/ Einar Gløersen
Gammelskolla Hytteforening, v/ Jon Larsen
Hamarseterhøgda Vel, v/ Jan Backe
Rømåsen og Natrudstilen Vel, v/ Erik Øiesvold
Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen Vel, v/ Egil Bjørke
Sjusjøen Vel, v/ Jan Ove Holmen
DNT Lillehammer, v/ Tom Harald Hansen
Forum for Natur og friluftsliv i Oppland, v/ Ole Morten Fossli
Arbeidsgruppe for vern av Sjusjøens åpne områder, v/ Toril Teigar Jacobsen

 

 

Debattinnlegg;

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *