Linker til planer/vedtatte planer for Sjusjøområdet

PLANER UNDER ARBEID: 
PLANPROGRAM SOM HAR VÆRT PÅ HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN:
17/3681 Reguleringsplan for Sjusjølia. («Høyhusene til Buchardt».)
Link:
https://www1.ringsaker.kommune.no/innsyn6/wfinnsyn.ashx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2017003681&
PLANER SOM HAR VÆRT PÅ HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN:
13/7614 Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø. 
Link:
https://www1.ringsaker.kommune.no/innsyn6/wfinnsyn.ashx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2013007614&
15/4205 Reguleringsplan for Lunkelia Sjusjøen: 
Det foreligger innsigelse fra Lillehammer kommune. Alternativ og konsekvens av adkomst-alternativer utredes.
Link:
https://www1.ringsaker.kommune.no/innsyn6/wfinnsyn.ashx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2016006789&
16/6789 Reguleringsplan for Kroksjølia.
Saken er klar for politisk behandling på nyåret 2018.
Link:
VEDTATTE PLANER: 
Gjeldende kommuneplan og kommunedelplaner.
Link:
https://www.ringsaker.kommune.no/kommuneplaner.397460.no.html
Debattinnlegg;

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *