Elgåsen
Egil Bjørke, leder
416 34 347
Svein Erik Bjerke
917 51 740
Erik Helli
900 23 128
Kristin Helland (vara)
970 69 249
Kuåsen
Marit Amlie
920 50 862
Hans Jørgen Voldengen
908 54 717
Leif Taje (Vara)
907 03 235
Aksjøen
Inge Olav Rosenberg
480 35 165
Vidar Sølvsberg
908 59 452
Kjetil Berntsen (vara)
414 02 344
Revisor
Erling Nordsjø
902 05 998
Marianne Johanstuen
416 73 507
Valgkomite
Inger Steiro, Kuåsen
416 11 195
Solveig Nor, Aksjøen
908 47 538
Ola Wiken, Elgåsen
9138 8338