Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen velforening som skal være et bindeledd mot grunneier og kommune og arbeide for å legge til rette for turaktiviteter for store og små. Vi har et godt samarbeid med øvrige velforeninger i Ringsakerfjellet.

Dette er EAK Vel;

  • klopper og merker turstier i området
  • drifter web-kamera på Aksjøen og Elgåsen
  • bidrar til gode skiløyper
  • gjennomfører jevnlig møter med grunneier
  • arrangerer påskeskirenn for hele familien
  • turbok på Melsjøhøgda og velkoia
  • dugnadsarbeide rundt Kroksjøen og Aksjøen
  • representert i en rekke styrer og utvalg, bla Sjusjøen & Omegn Skiforening
  • Registrer din e-postadresse slik at vi gratis kan sende deg Fjellnytt som er et digitalt nyhetsbrev.

Vi utgir vårt medlemsblad Birkebeinern tre ganger pr år. Medlemmer vil også ha tilgang til tidligere utgivelser. (passordbeskyttet)