Ikke medlem?

Fyll ut skjema under.  Kontingenten er på kr 300 pr år. EAK Vel har avvikende regnskapsår. Kontingenten følger kalenderåret.

  Etternavn: *

  Fornavn: *

  Gateadresse: *

  Postnummer: *

  Sted: *

  Mobiltelefon: *

  E-post: *

  Hyttenummer: *

  Melding:

  Om kort tid vil vi sende deg en innbetalingsblankett til din e-postadresse.

  For at vi skal registrert din innbetaling korrekt ber vi om at du oppgir kidnummer som står på faktura.