Ikke medlem?

Fyll ut skjema under.  Kontingenten er på kr 300 pr år. EAK Vel har avvikende regnskapsår. Kontingenten følger kalenderåret.

Etternavn: *

Fornavn: *

Gateadresse: *

Postnummer: *

Sted: *

Mobiltelefon: *

E-post: *

Hyttenummer: *

Melding:

Om kort tid vil vi sende deg en innbetalingsblankett til din e-postadresse.

For at vi skal registrert din innbetaling korrekt ber vi om at du oppgir kidnummer som står på faktura.