Sommer ved Velt Aksjøen. Foto Inge Rosenberg

Blikkstille ved Velt Aksjøen. Foto: Inge Rosenberg

Tjæring av Åfløy, faltbunnet båt som var i bruk i Lillehammer traktene.

Fisketur på Kroksjøen

Velkommen til Birkebeinern, et talerør for Elgåsen, Kuåsen og Aksjøen velforening.

Som medlem vil du bla motta vårt medlemsblad Birkebeinern.

Her er noen av våre fanesaker;

  • klopper og merker turstier i området
  • drifter web-kamera på velkoia
  • bidrar til gode skiløyper
  • gjennomfører jevnlig møter med grunneier
  • arrangerer påskeskirenn for hele familien
  • turbok på Melsjøhøgda og velkoia
  • dugnadsarbeide rundt Kroksjøen og Aksjøen
  • representert i en rekke styrer og utvalg

Husk å registrere deg slik at du helt gratis kan motta Fjellnytt

Innmelding/betaling EAK Velforening
Send meg FJELLNYTT helt gratis
Redaktørens refleksjoner høsten 2017

Redaktørens refleksjoner høsten 2017 Jeg har ved flere anledninger sagt at uten en viss utvikling […]

Paradisbukta er vel verd et besøk

Flott arbeide utført med klopping og opprettelse av koselig bål & badeplass ved Kroksjøen, vestre del. Den nye badeplassen har fått navnet "Paradisbukta".

Full strid om ny serviceavgift – i dag kan striden bli løst

Full strid om ny serviceavgift - i dag kan striden bli løst Velforeningsleder Jan Ove Holmen har med seg mange krav til forhandlingsbordet når partene i dag møtes for å løse konflikten.

EIENDOMSSKATT- MJØLKEKUA TIL RINGSAKER KOMMUNE

Innen 1.1.2018 kan endelig vi hytteeiere håpe på en mer rettferdig eiendomsskatt fra Ringsaker kommune. Kommunen har operert med en områdefaktor som vi hytteeiere synes har vært svært urettferdig.

Årsmøte lørd. 23 september kl 16.00, Sjusjøen fjellkirke

Vi minner om årsmøte i EAK Vel, lørdag 23. september 2017 kl.1600 i Sjusjøen Fjellkirke.

Heftig debatt venter Pihl og Brøttum under Sjusjøen Vels årsmøte

Vi tipper at representanter for Pihl og Brøttum får en stri tørn når de kommende lørdag må stå til rette foran Sjusjøen Vels 1500 medlemmer. Nå er Forbrukerrådet på saken. Hvem trekker det lengste strået?

Til styret i EAK vel

På bakgrunn av innkreving av service- og feieavgift har jeg to innspill til saker som […]

Neppe hjemmel for serviceavgift og tvungen løypeavgift

Finnes det egentlig hjemmel i lovverket for å kreve serviceavgift og løypeavgift? Det stilles det stadig spørsmål om og svaret er faktisk ikke gitt.

Notat fra møte med Ringsaker kommune

Fire velforeninger i møte med Ringsaker kommune. Det var et godt møte, hvor begge parter la frem sine tanker for fremtiden. De var naturligvis ikke alt vi var enige om. Uansett er det viktig at velforeningene samles. Det er mange sammenfallende interesser.

Uryddig regnskap i SOS, åpent brev til leder

Grunneierne bruker de gode løypene aktivt i sin markedsføring i salg av tomter, men er det da hytteeierne som skal stå for gildet? Det minste vi kan forlange er et ryddig og revidert regnskap.

Gudstjenester i Fjellkirka i sommer

Fjellkirka byr i sommer på gudstjenester, konserter og foredrag.

Søye sprengt av løshund

Sauen har nå ankommet fjellet og allerede etter få dager får vi beskjed om at […]

Jentene på fjelltur mot Melsjøhøgda.
Dette har skjedd og vil skje i fjellregionen!

Vi har vært tilstede under mange møter i våres. Her kan du lese korte referater fra møter med grunneiere. Innføring av serviceavgift vil nok oppta mange. Følg med!

Ny butikk på sjusjoen_3JPG
Det rives og etter hvert bygges på Sjusjøen

Det rives og det bygges på Sjusjøen for tiden og sentrum er nå nesten ikke […]

OBS OBS Har du glemt oss?

Det er så fort gjort å glemme. Vi har fått en oversikt over medlemsmassen, dvs de som har betalt kontingent for 2017. I følge våre notater er det 55 hytteeiere fra Elgåsen, 35 fra Aksjøen og 50 fra Kuåsen som har glemt oss...

Sjusjøen Fjellkirke
Sjusjøen Fjellkirke ”Sjømannskirke” på fjellet

Sjusjøen Fjellkirke en ”Sjømannskirke” på fjellet Av: Erik Helli Sjusjøen kirke har i mange år […]