Mens vi venter...

Høst ved Kroksjøen

Det går mot vinter

Bålkos

Tidligløype langs Birkebeinerveien er historie

Velkommen til Birkebeinern, et talerør for Elgåsen,

Aksjøen og Kuåsen og velforening

Som medlem vil du bla motta vårt medlemsblad Birkebeinern.

Her er noen av våre fanesaker;

  • klopper og merker turstier i området
  • drifter web-kamera på velkoia
  • bidrar til gode skiløyper
  • gjennomfører jevnlig møter med grunneier
  • arrangerer påskeskirenn for hele familien
  • turbok på Melsjøhøgda og velkoia
  • dugnadsarbeide rundt Kroksjøen og Aksjøen
  • representert i en rekke styrer og utvalg, bla Sjusjøen & Omegn Skiforening

Husk å registrere deg slik at du helt gratis kan motta Fjellnytt

Innmelding/betaling EAK Velforening
Send meg FJELLNYTT helt gratis
Påminnelse om hytteundersøkelse Sjusjøen 2017

Vi minner om spørreundersøkelsen!!! Østlandsforskning er i gang med en ny omfattende spørreundersøkelse og ønsker at flest mulig tar seg tid til å besvare spørreskjemaet her.

EAK Vel stilte på befaring med kommune og grunneier

Onsdag 27.09.17  hadde planutvalget i Ringsaker kommune befaring på forskjellige utbygginger på Sjusjøen. Vi skulle […]

Referat fra årsmøtet i EAK Vel, avholdt 23. sept 2017

Allerede en time før møtestart begynte hytteeierne å fylle kirken. Det var satt frem stoler til langt over hundre mennesker og alle så ut til å være besatt.

EAK Vels forslag tidligløyper 2
Tidligløype til Aksjøen

Sammen med Odd Sørlie fra Pihl har Inge Rosenlund og Egil Bjørke vært på befaring for å se muligheter for etablering av tidligløype til Aksjøen.

Til styret i Pihl – serviceavgiften på Sjusjøen

Mange spør oss om de skal betale regningen for serviceavgiften. Hver og en må gjøre sitt valg. Les gjerne vår henvendelse til Pihls styre.

Forslag til hogstplan er oversendt Pihl

EAK Vel jobber iherdig for å holde gjengroing i fjellet og har oversendt kartskisse over et område ved Aksjøen som vi ber Pihl ta seg av.

Har du husket å betale kontingenten?

Vi tror det blir mange fremmøte til årsmøte. For å ha stemmerett på årsmøtet må du ha betalt kontingenten. Det er så fort gjort å glemme. Vi har fått en oversikt over medlemsmassen, dvs de som har betalt kontingent for 2017. I følge våre notater er det 55 hytteeiere...

Redaktørens refleksjoner høsten 2017

Redaktørens refleksjoner høsten 2017 Jeg har ved flere anledninger sagt at uten en viss utvikling […]

Paradisbukta er vel verd et besøk

Flott arbeide utført med klopping og opprettelse av koselig bål & badeplass ved Kroksjøen, vestre del. Den nye badeplassen har fått navnet "Paradisbukta".

Full strid om ny serviceavgift – i dag kan striden bli løst

Full strid om ny serviceavgift - i dag kan striden bli løst Velforeningsleder Jan Ove Holmen har med seg mange krav til forhandlingsbordet når partene i dag møtes for å løse konflikten.

EIENDOMSSKATT- MJØLKEKUA TIL RINGSAKER KOMMUNE

Innen 1.1.2018 kan endelig vi hytteeiere håpe på en mer rettferdig eiendomsskatt fra Ringsaker kommune. Kommunen har operert med en områdefaktor som vi hytteeiere synes har vært svært urettferdig.

Heftig debatt venter Pihl og Brøttum under Sjusjøen Vels årsmøte

Vi tipper at representanter for Pihl og Brøttum får en stri tørn når de kommende lørdag må stå til rette foran Sjusjøen Vels 1500 medlemmer. Nå er Forbrukerrådet på saken. Hvem trekker det lengste strået?

Til styret i EAK vel

På bakgrunn av innkreving av service- og feieavgift har jeg to innspill til saker som […]

Neppe hjemmel for serviceavgift og tvungen løypeavgift

Finnes det egentlig hjemmel i lovverket for å kreve serviceavgift og løypeavgift? Det stilles det stadig spørsmål om og svaret er faktisk ikke gitt.

Uryddig regnskap i SOS, åpent brev til leder

Grunneierne bruker de gode løypene aktivt i sin markedsføring i salg av tomter, men er det da hytteeierne som skal stå for gildet? Det minste vi kan forlange er et ryddig og revidert regnskap.

Ny butikk på sjusjoen_3JPG
Det rives og etter hvert bygges på Sjusjøen

Det rives og det bygges på Sjusjøen for tiden og sentrum er nå nesten ikke […]

Sjusjøen Fjellkirke
Sjusjøen Fjellkirke ”Sjømannskirke” på fjellet

Sjusjøen Fjellkirke en ”Sjømannskirke” på fjellet Av: Erik Helli Sjusjøen kirke har i mange år […]