Velkoia er åpen hver helg fra kl. 11.00 - 15.00

Velkommen til Birkebeinern, et talerør for Elgåsen,
Aksjøen og Kuåsen og velforening

Som medlem vil du bla motta vårt medlemsblad Birkebeinern.

Her er noen av våre fanesaker;

  • klopper og merker turstier i området
  • drifter web-kamera på Aksjøen og Elgåsen
  • bidrar til gode skiløyper
  • gjennomfører jevnlig møter med grunneier
  • arrangerer påskeskirenn for hele familien
  • turbok på Melsjøhøgda og velkoia
  • dugnadsarbeide rundt Kroksjøen og Aksjøen
  • representert i en rekke styrer og utvalg, bla Sjusjøen & Omegn Skiforening

Husk å registrere deg her slik at vi gratis kan sende deg Fjellnytt.

Innmelding/betaling EAK Velforening
Send meg FJELLNYTT helt gratis
Felles arealplan i fjellområder i Ringsaker, Øyer og Lillehammer

her kan du lese brevet som nå er oversendt kommunene og fylkeskommunene. Kopi av brevet er også sendt tre lokalaviser og NRK Hedmark-Oppland.

Vinner av familieskirennet, i regi av EAK Vel "Jonsbu E-4.
Velkommen til påskeskirenn, lørdag 31 mars

Vi fortsetter med vårt påskeskirenn, et samlingspunkt for hele familien. Medalje og diplom til alle barn! Ny i området? Bli kjent med mange hyggelige hyttenaboer. Ta med gjengen og bli med på denne artige og uformelle markeringen.

Har du husket å betale kontingenten?

Det er så fort gjort å glemme. Vi har fått en oversikt over medlemsmassen, dvs de som har betalt kontingent for 2018.

Hytteundersøkelsen fra 2017

Her kan du lese foreløpig konklusjon av hytteundersøkelsen. Noen vil ha det enklere og noen vil ha det mer komfortabelt. (det var faktisk dårlig formulert)

Pressemelding fra Pihl

EAK vel tok initiativ til en dialog med samtlige velforeninger og sammen la vi fram forslag til reviderte satser. Ringsaker kommunen var ikke i spill og var aldri på banen.

Tunge saker for EAK Vel i 2017

Vi har enda ikke mottatt svar på vårt brev hvor vi bestrider regning for serviceavgift. Saken er omfattende, det fritar ikke Pihl for krav om å utstede korrekt faktura. Dette handler om regnskaps /mva- loven.

Nytt brev til Pihl om bomsatser

Med støtte fra samtlige vel i Ringsakerfjellet sendte EAK Vel brev til Pihl (for 2. gang) sist uke og som er grunnlaget for et forhandlingsmøte med Pihl. "Det gjør meg til forsiktig optimist sier leder Egil Bjørke".

Linker til planer/vedtatte planer for Sjusjøområdet

Her kan du lese deg opp på de ulike planer som er i arbeid i Ringsaker kommune.

Liten utvikling om serviceavgiften

Serviceavgiften; Om lag 25% av hytteeiere har ikke betalt avgiften. Både HA og GD omtaler […]

Fanget bak en bom

Fanget bak en bom? Det høres i overkant dramatisk ut, men det er faktisk slik jeg føler det. Og det er jeg ikke aleine om. Hytteeierne i Ringsakerfjellet spreller i grunneiernes og kommunens garn.

Dette kaller vi foreløpige bomsatser…

Vi har nå fått oversendt bomtakster for 2018 og kan som ventet ikke uten videre si oss tilfreds med at det skal koste 110 for å få gjester på kaffebesøk.

Dette er vårt innspill til Pihl

I bakgrunn av EAK Vels møte med Pihl fredag 24 november har vi i dag sendt dette til Pihl. EAK Vel har alltid som utgangspunkt samarbeid, men enkelt er det ikke.

Lite nytt vedrørende serviceavgiften

Vi venter fortsatt på svar fra Pihl. 31 august sendte EAK Vel en henvendelse til styret i Pihl  hvor vi ber styret trekke hele saken. 

Referat fra årsmøtet i EAK Vel, avholdt 23. sept 2017

Allerede en time før møtestart begynte hytteeierne å fylle kirken. Det var satt frem stoler til langt over hundre mennesker og alle så ut til å være besatt.

EAK Vels forslag tidligløyper 2
Tidligløype til Aksjøen

Sammen med Odd Sørlie fra Pihl har Inge Rosenlund og Egil Bjørke vært på befaring for å se muligheter for etablering av tidligløype til Aksjøen.

Til styret i Pihl – serviceavgiften på Sjusjøen

Mange spør oss om de skal betale regningen for serviceavgiften. Hver og en må gjøre sitt valg. Les gjerne vår henvendelse til Pihls styre.

Forslag til hogstplan er oversendt Pihl

EAK Vel jobber iherdig for å holde gjengroing i fjellet og har oversendt kartskisse over et område ved Aksjøen som vi ber Pihl ta seg av.

Redaktørens refleksjoner høsten 2017

Redaktørens refleksjoner høsten 2017 Jeg har ved flere anledninger sagt at uten en viss utvikling […]

Til styret i EAK vel

På bakgrunn av innkreving av service- og feieavgift har jeg to innspill til saker som […]

Neppe hjemmel for serviceavgift og tvungen løypeavgift

Finnes det egentlig hjemmel i lovverket for å kreve serviceavgift og løypeavgift? Det stilles det stadig spørsmål om og svaret er faktisk ikke gitt.

Uryddig regnskap i SOS, åpent brev til leder

Grunneierne bruker de gode løypene aktivt i sin markedsføring i salg av tomter, men er det da hytteeierne som skal stå for gildet? Det minste vi kan forlange er et ryddig og revidert regnskap.

Sjusjøen Fjellkirke
Sjusjøen Fjellkirke ”Sjømannskirke” på fjellet

Sjusjøen Fjellkirke en ”Sjømannskirke” på fjellet Av: Erik Helli Sjusjøen kirke har i mange år […]