Sommer ved Velt Aksjøen. Foto Inge Rosenlund

Blikkstille ved Velt Aksjøen. Foto: Inge Rosenlund

Tjæring av Åfløy, faltbunnet båt som var i bruk i Lillehammer traktene.

Fisketur på Kroksjøen

Velkommen til Birkebeinern, et talerør for Elgåsen, Kuåsen og Aksjøen velforening.

Som medlem vil du bla motta vårt medlemsblad Birkebeinern.

Her er noen av våre fanesaker;

  • klopper og merker turstier i området
  • drifter web-kamera på velkoia
  • bidrar til gode skiløyper
  • gjennomfører jevnlig møter med grunneier
  • arrangerer påskeskirenn for hele familien
  • turbok på Melsjøhøgda og velkoia
  • dugnadsarbeide rundt Kroksjøen og Aksjøen
  • representert i en rekke styrer og utvalg

Husk å registrere deg slik at du helt gratis kan motta Fjellnytt

Innmelding/betaling EAK Velforening
Motta FJELLNYTT helt gratis
Uryddig regnskap i SOS, åpent brev til leder

Grunneierne bruker de gode løypene aktivt i sin markedsføring i salg av tomter, men er det da hytteeierne som skal stå for gildet? Det minste vi kan forlange er et ryddig og revidert regnskap.

Gudstjenester i Fjellkirka i sommer

Fjellkirka byr i sommer på gudstjenester, konserter og foredrag.

Søye sprengt av løshund

Sauen har nå ankommet fjellet og allerede etter få dager får vi beskjed om at […]

Jentene på fjelltur mot Melsjøhøgda.
Dette har skjedd og vil skje i fjellregionen!

Vi har vært tilstede under mange møter i våres. Her kan du lese korte referater fra møter med grunneiere. Innføring av serviceavgift vil nok oppta mange. Følg med!

Ny butikk på sjusjoen_3JPG
Det rives og etter hvert bygges på Sjusjøen

Det rives og det bygges på Sjusjøen for tiden og sentrum er nå nesten ikke […]

Påskeskirennet 2017 er vel i havn

For 37 gang ble årets påskeskirenn i regi av EAK Vel arrangert ved velkoia på […]

OBS OBS Har du glemt oss?

Det er så fort gjort å glemme. Vi har fått en oversikt over medlemsmassen, dvs de som har betalt kontingent for 2017. I følge våre notater er det 55 hytteeiere fra Elgåsen, 35 fra Aksjøen og 50 fra Kuåsen som har glemt oss...

Gangveien fra Rømåsen til Gråten har lav prioritet.
Investering i gang og sykkelveier på Sjusjøen

Endelig ser det nå ut til at det blir orden i sysakene. HA skriver at hele 18 nye sykkel- og gangveier skal bygges de nærmeste årene. Om så ikke skjer blir grunneierne nektet ytterligere byggetillatelser.

EAK Vels forslag tidligløyper 2
Innspill til Sjusjøen & Omegn Skiforening

Bakgrunn for EAK Vels innspill til grunneiere/skiforeningen er at klimaendringene nå gjør sitt til at sentrale Østlandet har dårlig skiføre.

Tilsyn og feiing av skorstein på hytta

Årlig brenner over 100 fritidsboliger i Norge. Les mer om hva Ringsaker kommune skiriver i dette brevet som etter hvert vil nå samtlige hytteeiere i kommunen.

Sjusjøen Fjellkirke
Sjusjøen Fjellkirke ”Sjømannskirke” på fjellet

Sjusjøen Fjellkirke en ”Sjømannskirke” på fjellet Av: Erik Helli Sjusjøen kirke har i mange år […]

Gapahuken ved Velt-Aksjøn onsker seg et navn
Vil du gi gapahuken navn?

Send oss forslag på navn på gapahuken. I premie får du et dagskort for fisking kommende sesong.