Mens vi venter...

Høst ved Kroksjøen

Det går mot vinter

Bålkos

Tidligløype langs Birkebeinerveien er historie

Velkommen til Birkebeinern, et talerør for Elgåsen,
Aksjøen og Kuåsen og velforening

Som medlem vil du bla motta vårt medlemsblad Birkebeinern.

Her er noen av våre fanesaker;

  • klopper og merker turstier i området
  • drifter web-kamera på Aksjøen og Elgåsen
  • bidrar til gode skiløyper
  • gjennomfører jevnlig møter med grunneier
  • arrangerer påskeskirenn for hele familien
  • turbok på Melsjøhøgda og velkoia
  • dugnadsarbeide rundt Kroksjøen og Aksjøen
  • representert i en rekke styrer og utvalg, bla Sjusjøen & Omegn Skiforening

Husk å registrere deg her slik at vi gratis kan sende deg Fjellnytt.

Innmelding/betaling EAK Velforening
Send meg FJELLNYTT helt gratis
Pressemelding fra Pihl

EAK vel tok initiativ til en dialog med samtlige velforeninger og sammen la vi fram forslag til reviderte satser. Ringsaker kommunen var ikke i spill og var aldri på banen.

Tunge saker for EAK Vel i 2017

Vi har enda ikke mottatt svar på vårt brev hvor vi bestrider regning for serviceavgift. Saken er omfattende, det fritar ikke Pihl for krav om å utstede korrekt faktura. Dette handler om regnskaps /mva- loven.

Nytt brev til Pihl om bomsatser

Med støtte fra samtlige vel i Ringsakerfjellet sendte EAK Vel brev til Pihl (for 2. gang) sist uke og som er grunnlaget for et forhandlingsmøte med Pihl. "Det gjør meg til forsiktig optimist sier leder Egil Bjørke".

Linker til planer/vedtatte planer for Sjusjøområdet

Her kan du lese deg opp på de ulike planer som er i arbeid i Ringsaker kommune.

Liten utvikling om serviceavgiften

Serviceavgiften; Om lag 25% av hytteeiere har ikke betalt avgiften. Både HA og GD omtaler […]

Fanget bak en bom

Fanget bak en bom? Det høres i overkant dramatisk ut, men det er faktisk slik jeg føler det. Og det er jeg ikke aleine om. Hytteeierne i Ringsakerfjellet spreller i grunneiernes og kommunens garn.

Dette kaller vi foreløpige bomsatser…

Vi har nå fått oversendt bomtakster for 2018 og kan som ventet ikke uten videre si oss tilfreds med at det skal koste 110 for å få gjester på kaffebesøk.

Dette er vårt innspill til Pihl

I bakgrunn av EAK Vels møte med Pihl fredag 24 november har vi i dag sendt dette til Pihl. EAK Vel har alltid som utgangspunkt samarbeid, men enkelt er det ikke.

Et Sjusjøen i fritt fall?

Ringsaker kommune og grunneiere, her representert med Brøttum Almenning, Ringsaker Almenning og Pihl AS får […]

Lite nytt vedrørende serviceavgiften

Vi venter fortsatt på svar fra Pihl. 31 august sendte EAK Vel en henvendelse til styret i Pihl  hvor vi ber styret trekke hele saken. 

EAK Vel stilte på befaring med kommune og grunneier

Onsdag 27.09.17  hadde planutvalget i Ringsaker kommune befaring på forskjellige utbygginger på Sjusjøen. Vi skulle […]

Referat fra årsmøtet i EAK Vel, avholdt 23. sept 2017

Allerede en time før møtestart begynte hytteeierne å fylle kirken. Det var satt frem stoler til langt over hundre mennesker og alle så ut til å være besatt.

EAK Vels forslag tidligløyper 2
Tidligløype til Aksjøen

Sammen med Odd Sørlie fra Pihl har Inge Rosenlund og Egil Bjørke vært på befaring for å se muligheter for etablering av tidligløype til Aksjøen.

Til styret i Pihl – serviceavgiften på Sjusjøen

Mange spør oss om de skal betale regningen for serviceavgiften. Hver og en må gjøre sitt valg. Les gjerne vår henvendelse til Pihls styre.

Forslag til hogstplan er oversendt Pihl

EAK Vel jobber iherdig for å holde gjengroing i fjellet og har oversendt kartskisse over et område ved Aksjøen som vi ber Pihl ta seg av.

Har du husket å betale kontingenten?

Vi tror det blir mange fremmøte til årsmøte. For å ha stemmerett på årsmøtet må du ha betalt kontingenten. Det er så fort gjort å glemme. Vi har fått en oversikt over medlemsmassen, dvs de som har betalt kontingent for 2017. I følge våre notater er det 55 hytteeiere...

Redaktørens refleksjoner høsten 2017

Redaktørens refleksjoner høsten 2017 Jeg har ved flere anledninger sagt at uten en viss utvikling […]

Full strid om ny serviceavgift – i dag kan striden bli løst

Full strid om ny serviceavgift - i dag kan striden bli løst Velforeningsleder Jan Ove Holmen har med seg mange krav til forhandlingsbordet når partene i dag møtes for å løse konflikten.

Til styret i EAK vel

På bakgrunn av innkreving av service- og feieavgift har jeg to innspill til saker som […]

Neppe hjemmel for serviceavgift og tvungen løypeavgift

Finnes det egentlig hjemmel i lovverket for å kreve serviceavgift og løypeavgift? Det stilles det stadig spørsmål om og svaret er faktisk ikke gitt.

Uryddig regnskap i SOS, åpent brev til leder

Grunneierne bruker de gode løypene aktivt i sin markedsføring i salg av tomter, men er det da hytteeierne som skal stå for gildet? Det minste vi kan forlange er et ryddig og revidert regnskap.

Sjusjøen Fjellkirke
Sjusjøen Fjellkirke ”Sjømannskirke” på fjellet

Sjusjøen Fjellkirke en ”Sjømannskirke” på fjellet Av: Erik Helli Sjusjøen kirke har i mange år […]